Home » Nemokamas dantų protezavimas

Nemokamas dantų protezavimas

Pacientų patogumui Laidente odontologijos klinika yra sudariusi sutartis su Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno teritorinėmis ligonių kasomis, todėl jums galime suteikti nemokamas dantų protezavimo paslaugas.

Kaip gauti nemokamas dantų protezavimo paslaugas?

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi šie privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
  • vaikai;
  • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.


Norėdami gauti nemokamas dantų protezavimo paslaugas jūs turėtumėte vadovautis šiais žingsniais:

Kreipiatės į Laidente odontologijos kliniką

Apdraustasis, pageidaujantis gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo.

Priimamas sprendimas dėl dantų protezavimo

Odontologas įvertina ar pacientas atitinka šiuos kriterijus:

  • pacientas turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties;
  • yra diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (nudilusi daugiau kaip 1/3 danties vainiko);
  • yra bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio;

Pateikiate prašymą kompensacijai gauti

Jei konsultacijos metu gydytojas odontologas nusprendžia, kad apdraustajam būtina protezuoti dantis, asmuo (arba jo atstovas) pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, prašymą įrašyti jį į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą .

Prašymas įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (patvirtinta forma).
Prašymas kompensuoti dantų protezavimo išlaidas (patvirtinta forma).

Atliekamas dantų protezavimas

Gavęs pranešimą apie įrašymą į Sąrašą, asmuo gali nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų eilės tvarka. Jis turi teisę pats sumokėti už suteiktas dantų protezavimo paslaugas. Gavęs šias paslaugas, apdraustasis (arba jo atstovas) pateikia TLK šio aprašymo skiltyje „Kai už dantų protezavimo paslaugas asmuo sumoka savo lėšomis” nurodytus dokumentus. Kompensacija už savo lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugas apdraustajam išmokama atėjus jo eilei pagal Sąrašą protezuoti dantis.